fbpx

Opleiding EHBO + EHBB

Schrijf je in voor de opleiding EHBO en EHBB bij ELOYA.

Beschrijving

Onze verkorte EHBO-cursus, met een duur van 4 uur, behandelt enkel de essentie van de eerstehulpverlening. Deze is ontworpen voor degenen die snel inzicht nodig hebben in de technieken voor eerste interventie, evenals voor degenen die hun kennis over eerstehulpverlening willen opfrissen. Onder begeleiding van ervaren professionals zullen de deelnemers leren met vertrouwen te reageren tijdens een medisch noodgeval. Deze opleiding is ideaal voor degenen die hun personeel willen uitrusten met de essentiële vaardigheden van eerstehulpverlening.

De training in brandbestrijding biedt een diepgaand begrip van brandpreventie en -bestrijding. De deelnemers leren brandrisico’s te identificeren, brandblussers correct te gebruiken en effectieve evacuatieprocedures te volgen. De praktijksessies bevatten brandbestrijdingsoefeningen met echte apparatuur, waardoor een meeslepende leerervaring ontstaat. Deze cursus is essentieel voor veiligheidsverantwoordelijken en iedereen die zijn werkplek wil beschermen tegen de gevaren van brand.

Inhoudsopgave EHBO

 • Doelstellingen
 • Wat is noodplanning en vooral waarom?
 • De inhoud van het INVP
 • Enkele INVP van dichter bekeken
 • Het wettelijke kader
 • Het INVP in de praktijk
 • Het opmaken van een evacuatieplan
 • Tips & Tricks
 • Opmaak van het eigen INVP
 • Testen van het INVP (optie)

Inhoudsopgave EHBB

 • Wat is brand
 • Blusprincipes en blusmiddelen
 • Vlampunt en zelfontbranding
 • Brandklasses
 • Het brandverloop
 • De factor rook
 • Explosie & explosiegrenzen
 • Hoe blussen? De verschillende blusmiddelen
 • Signalisatie & evacuatie
 • Brandwonden
 • Preventiemaatregelen
 • Quiz en vraagstelling
 • Praktijkoefeningen

Duurtijd

 • 4 uren EHBO
 • 4 uren EHBB

Attestering

Bewijs van deelname

KMO-Portefeuille registratienr: DV.O216768

Registratie

Datum

Bekijk onze kalender op eloya.be

Locatie

ELOYA – Bergensesteenweg 797, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Prijs

€150,00 (excl. btw) voor leden / €300 (excl. btw) voor niet-leden

Registratie