fbpx

Algemene voorwaarden – bescherm jouw klant en jezelf

Hoe stel je jouw algemene voorwaarden in offertes juist op? Je leest het hier.
Loonadministratie - loonbarema bedienden - ELOYA

De algemene voorwaarden bij een contract zorgen voor duidelijkheid rond leveringstermijnen, prijzen, betalingen, waarborgen, annulering, rechten, enz. 

Opzet van de algemene voorwaarden

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden van het contract duidelijk zijn voor uw klant én u als dienstverlener. Op die manier vermijdt u misverstanden en betwistingen die hoge kosten met zich kunnen meebrengen. 

De clausules van de algemene voorwaarden vormen in grote lijnen de inhoud van het contract. Hierbij moeten ook volgende documenten inzitten; het bestek, de bestelbon en de factuur. We halen nogmaals het belang van duidelijkheid aan, want al deze documenten moeten zo geschreven zijn dat het leesbaar en begrijpelijk is voor uw klant.  

Daarnaast moet u zeker de strafclausules en verwijlinteresten in geval van niet-betaling door uw klant toevoegen aan het contract. 

Belangrijk: uw klant is niet gebonden zolang hij/zij geen bestelbon, met de algemene voorwaarden, heeft getekend.  

Wat moet het briefhoofd van een contract vermelden? 

Bij de bepaling van het contract met de algemene voorwaarden moet u ook volgende elementen vermelden: 

 • Naam en adres van de onderneming 
 • Ondernemings- en BTW-nummer 
 • Bankrekeningnummer 
 • Telefoon- en Gsm-nummer 
 • Eventueel erkenningsnummer als beveiligingsonderneming (indien van toepassing 
 • Eventueel erkenningsnummer voor openbare werken (indien van toepassing) 

Download nu: uitgebreid artikel over de algemene voorwaarden. Hierin vindt u onder meer een totaaloverzicht van de voorlichting en bescherming van de consument, aanduiding en verantwoording van de prijs, en algemene voorwaarden voor zowel consumenten als professionelen. 

Exclusief voor Eloya-leden: model van algemene voorwaarden voor consumenten en professionelen, inclusief met herroeping. 

Wat moet toegevoegd worden aan het bestek? 

Een prijsherzieningsformule is belangrijk indien de prijzen wijzigen van bv. toestellen, materialen, sociale lasten en belastingen. De markt evolueert constant, dus de prijzen worden berekend en voorgesteld op basis van de officiële prijzen die op die dag van toepassing zijn. 

De prijsherzieningsformule berekent en weerspiegelt dus de actuele kostprijsstructuur. Als de prijzen wijzigen, moet u de klant altijd schriftelijk op de hoogte houden!  

Verder worden bijdragen voor niet uitgevoerde werken van het initiële bedrag afgetrokken. Bedragen voor extra uitgevoerde werken, die niet in het initiële contract werden voorzien, worden doorgerekend op een aparte afrekening. 

Bovendien moet u altijd de veiligheidskosten mee berekenen en toevoegen aan het bestek. Deze kosten moeten op het bestek en factuur apart vermeld (dus niet meerekenen met een andere kost). 

Er zijn verschillende prijsbepalingen op de aannemingsmarkt, maar worden in praktijk met elkaar gemengd. U vindt het volledig overzicht in het uitgebreid artikel (beschikbaar voor zowel leden als niet-leden). 

Welke nummers moet de factuur vermelden? 

Bij de factuur moet u volgende nummers altijd vermelden: 

 • Ondernemings- en BTW-nummer 
 • Bankrekeningnummer 
 • Betalingstermijn: 30 dagen + automatische nalatigheidsinteresten (intresten die u kan aanrekenen in geval van laattijdige betalingen) 
 • Eventueel erkenningsnummer als beveiligingsonderneming (indien van toepassing 
 • Eventueel erkenningsnummer voor openbare werken (indien van toepassing) 

Heeft u nog hulp nodig om uw algemene voorwaarden op punt te stellen? Eloya helpt u graag verder. 

Krijg toegang tot een uitgebreid artikel over de algemene voorwaarden. Hierin vindt u onder meer een totaaloverzicht van de voorlichting en bescherming van de consument, aanduiding en verantwoording van de prijs, en algemene voorwaarden voor zowel consumenten als professionelen. 

Eloya-leden krijgen exclusief toegang tot een model van algemene voorwaarden voor consumenten en professionelen, inclusief met herroeping

Dit wil je zeker ook lezen

BTW Gids – Beroep doen op andere aannemers: Eenmanszaak

Kom hier meer te weten over beroep doen op andere aannemers (zelfstandigen)

BTW Gids – Beroep doen op andere aannemers: Ondernemingen

Kom hier meer te weten over beroep doen op andere aannemers (ondernemingen)

Verlaagd tarief van 6% voor werken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud

Kom hier meer te weten over het verlaagd tarief.

Een initiatief van ELOYA

Jij wil starten als elektrcien? Zet die boeiende stap in alle vertrouwen. Want bij Eloya kennen we het antwoord op elke vraag die jij je stelt.