fbpx

Ga veilig aan de slag met veiligheids-instructiekaarten

Ontdek het belang van veiligheidsheidsinstructiekaarten en kom te weten hoe je een veiligheidsinstructiekaart moet opstellen.
Blog - Veiligheidsinstructiekaarten - ELOYA

Een veiligheidsinstructiekaart kun je beschouwen als een beknopte handleiding om een specifiek arbeidsmiddel veilig te gebruiken en correct te onderhouden.

Wat verstaan we onder arbeidsmiddelen? Alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden. Dit kan variëren van eenvoudige toestellen zoals printers en beeldschermen, tot werktuigen en machines zoals boormachines en elektrische transpalleten.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te waken over de veiligheid van werknemers, dit geldt ook voor het opmaken van de veiligheidsinstructiekaarten.

Welke aspecten moeten aanwezig zijn op een veiligheidsinstructiekaart?

1. Risico-evaluatie

Het eerste aspect van een veiligheidsinstructiekaart is de risico-evaluatie. Hier worden alle gevaren weergegeven. Enkele voorbeelden van gevaren: warm oppervlak, opgelet voor verwondingen aan de handen, struikelgevaar, schadelijke of irriterende stoffen, lage temperaturen, gevaarlijke elektrische spanning, enz.

Als het gevaar van toepassing is voor het arbeidsmiddel moeten de mogelijke risico’s en gevolgen in kaart gebracht worden bij gebruik van het arbeidsmiddel. Daarnaast moeten er ook veiligheidsmaatregelen opgesteld worden om de kans op een ongeval te minimaliseren.

2. Richtlijnen

Het tweede aspect van een veiligheidsinstructiekaart zijn de richtlijnen voor veilig gebruik. Deze richtlijnen bestaan uit twee luiken.

Enerzijds moeten er richtlijnen zijn om het arbeidsmiddel veilig te gebruiken. Anderzijds omvat het instructies om het arbeidsmiddel correct te onderhouden.

3. Inspectie

Het derde aspect van een veiligheidsinstructiekaart is de inspectie van het arbeidsmiddel. Hierbij wordt er uitgelegd waar je op moet letten voor je het arbeidsmiddel gebruikt, maar ook tijdens en na gebruik.

In een bijkomend onderdeel van de veiligheidsinstructiekaart kunnen ook werknemers hun eigen werkervaring delen op de kaart om anderen op de hoogte te stellen waar ze zeker op moeten letten.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het vierde aspect van een veiligheidsinstructiekaart zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen die werknemers moeten dragen bij gebruik van het arbeidsmiddel.

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen beschermingsmiddelen die continu gedragen moeten worden en middelen die enkel van toepassing zijn bij specifieke omstandigheden. Enkele voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen: dragen van een helm, aangepaste werkhandschoenen, mondbescherming, aangepast werkkledij, werkschoenen, fluovest, gasmasker, enz.

Hoe zit de opmaak van een veiligheidsinstructiekaart in elkaar?

Bij nieuwe arbeidsmiddelen zijn fabrikanten ook verplicht om een gebruiksaanwijzing mee te geven. Dit kan als bron dienen om een veiligheidsinstructiekaart te maken.

Het is belangrijk dat de veiligheidsinstructies in een oogwenk te vinden zijn op een veiligheidsinstructiekaart. Vertrek ook vanuit eenzelfde model om uniformiteit te creëren over alle veiligheidsinstructiekaarten die gebruikt worden binnen jouw onderneming.

Bovendien moeten de veiligheidsinstructiekaarten in een duidelijke en verstaanbare taal geschreven zijn voor de gebruiker. Streef ernaar om zo compleet mogelijk te zijn in zo weinig mogelijk woorden. Dit maakt een veiligheidsinstructiekaart meer efficiënt en bruikbaar.

Zelf aan de slag gaan met veiligheidsinstructiekaarten? Vind hier alvast een voorbeeld.

Zit je nog met vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Dit wil je zeker ook lezen

BTW Gids – Beroep doen op andere aannemers: Eenmanszaak

Kom hier meer te weten over beroep doen op andere aannemers (zelfstandigen)

BTW Gids – Beroep doen op andere aannemers: Ondernemingen

Kom hier meer te weten over beroep doen op andere aannemers (ondernemingen)

Verlaagd tarief van 6% voor werken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud

Kom hier meer te weten over het verlaagd tarief.

Een initiatief van ELOYA

Jij wil starten als elektrcien? Zet die boeiende stap in alle vertrouwen. Want bij Eloya kennen we het antwoord op elke vraag die jij je stelt.